Προσκλήση Ενδιαφέροντος προς Θεωρητικούς και Ιστορικούς της Τέχνης


Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για συνεργασία σε ενδιαφερόμενους να στηρίξουν την προσπάθεια τους Θεωρητικούς και Ιστορικούς της Τέχνης απευθύνει η ομάδα μας. Συγκεκριμένα αναζητούμε συνεργασία με νέους επιστήμονες αυτών των ειδικοτήτων που θα έβλεπαν θετικά το ενδεχόμενο συνεργασίας με την ομάδα για την θεωρητική τεκμηρίωση δράσεων, εκθέσεων και έργων, ή και μέσω της γνωριμίας τους με αυτή και τις δραστηριότητές της, θα ήθελαν να προτείνουν την ανάληψη και υποστήριξη δράσεων, υλοποιώντας τις ιδέες τους. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους και δείγματα της δουλειάς τους στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου arcgreece@gmail.com, μέχρι  τις 20 Αυγούστου 2018.


Η ARC (Art Revisited Collective) είναι μία ομάδα Ελλήνων εικαστικών καλλιτεχνών οι οποίοι ένωσαν τις δυνάμεις τους για να προωθήσουν την τέχνη τους, αλλά και να δημιουργήσουν ένα όχημα στήριξης του οράματος τους και της συνεργασίας τους ικανό να δημιουργήσει και να στηρίξει δράσεις, προβάλλοντας μία ολοκληρωμένη άποψη για την σύγχρονη τέχνη σήμερα. Η ομάδα αποτελείται από ζωγράφους, χαράκτες, γλύπτες και φωτογράφους, ωστόσο όλοι οι εικαστικοί καλλιτέχνες που την αποτελούν υλοποιούν έργα της ελεύθερης έμπνευσης τους σε διάφορα μέσα, που δεν περιορίζονται αναγκαστικά από μία ετικέτα ως προς το είδος της Τέχνης που υπηρετούν. Τα Ιδρυτικά Μέλη της ομάδας είναι νέοι αλλά και αναγνωρισμένοι καλλιτέχνες. Πρόκειται για τους (σε αλφαβητική σειρά επωνύμου): Σταύρος Αποστόλου, Καληάνθη Βογδοπούλου, Αντωνία Γκαμπούρα, Άννα Γκιώτη, Ορέστης Διαμάντης, Χριστίνα Ζυγούρη, Στυλιάνα Κατσιάρη, Φώτης Κλογέρης, Αγγελική Κουρμουλάκη, Χρύσα Μπαρζόκα, Γιάννης Πατραμάνης, Γιάννης Ρουμπάνης, Κατερίνα Χρήστου  και το εικαστικό ζεύγος ADDmyview (αποτελούμενο από τους Χριστίνα Μαυροπαίδη και Γιώργο Σουλεκίδη). Πλήρη βιογραφικά, δείγματα γραφής και πολλές άλλες πληροφορίες αναφορικά με τις δράσεις και τις ανακκοινώσεις της ομάδας μπορείνα δει κάθε ενδιαφερόμενος στο blog της  στο διαδίκτυο που βρίσκεται στην διεύθυνση https://arcgreece.blogspot.com